Blog
Dostkimya

Kurumsal

Kalite Politikası

SAYFA MENÜ
SAYFA MENÜ

Kalite Politikası

Ürünlerinde yapı ve kompozit sektörünün ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamayı.
Müşteri gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamayı.
Sattığı ürünlerde, hizmet verdiği firma ve kurumların çıkarlarını gözetmeyi. 
Çevreye duyarlı bir kuruluş olmayı.
Teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip ederek sürekli gelişmeye açık kalmayı.
Çalışanlarına sorumluluk, yetki vererek en etkin katılımı sağlamayı.
Çalışanları güvenliğini sağlamak ve sağlıklarını korumak için tüm önlemleri almayı.
Mevcut kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak hizmet vermeyi KALİTE STANDARDI olarak benimsemiştir.
DOST KIMYA, kalite politikasının gereği olarak çalışanlarına sürekli eğitimler vermeyi ve sistemi sürekli iyileştirmeyi TAAHHÜT EDER...